ทดสอบลองถ่าย Canon EF 70-200mm f2.8 IS II USM ตั้งแต่ 2.8 ถึง 32

ทดสอบลองถ่าย Canon EF 50mm f1.8 STM + Canon 5D mark III ตั้งแต่ 2.8 ถึง 32

F2.8 F3.2 F3.5 F4.0 F4.5 F5.0 F5.6 F6.3 F7.1 F8 F9 F10 F11 F13 F14 F16 F18 F20 F22 F25 F29 F32

Model : SKYCRASPER 1/60 PG (Gundam Seed)

F2.8

F_2_8_EOS 5D Mark III2015_07_041283

F3.2

F_3_2_EOS 5D Mark III2015_07_041284

F3.5

F_3_5_EOS 5D Mark III2015_07_041285

F4.0

F_4_0_EOS 5D Mark III2015_07_041286

F4.5

F_4_5_EOS 5D Mark III2015_07_041287

F5.0

F_5_0_EOS 5D Mark III2015_07_041288

F5.6

F_5_6_EOS 5D Mark III2015_07_041289

F6.3

F_6_3_EOS 5D Mark III2015_07_041290

F7.1

F_7_1_EOS 5D Mark III2015_07_041291

F8.0

F_8_0_EOS 5D Mark III2015_07_041292

F9.0

F_9_0_EOS 5D Mark III2015_07_041293

F10.0

F_10_0_EOS 5D Mark III2015_07_041294

F11.0

F_11_0_EOS 5D Mark III2015_07_041295

F13.0

F_13_0_EOS 5D Mark III2015_07_041296

F14.0

F_14_0_EOS 5D Mark III2015_07_041297

F16.0

F_16_0_EOS 5D Mark III2015_07_041298

F18.0

F_18_0_EOS 5D Mark III2015_07_041299

F20.0

F_20_0_EOS 5D Mark III2015_07_041300

F22.0

F_22_0_EOS 5D Mark III2015_07_041301_1

F25.0

F_25_0_EOS 5D Mark III2015_07_041302

F29.0

F_29_0_EOS 5D Mark III2015_07_041303

F32.0

F_32_0_EOS 5D Mark III2015_07_041304

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *