Google drive เพิ่มความสามารถเพื่อให้ผู้ใช้ย้ายจาก iOS มาแอนดรอยด์ได้ง่ายขึ้น

Google  drive จะมีการแบคอัพตั้งปฏิทิน ที่อยู่ติดต่อ รูปภาพและวิดีโอ สำหรับผู้ใช้ไอโฟนระบบ iOS เพื่อให้ง่ายที่ย้ายมาสู่ระบบแอนดรอยร์เมื่อเปลี่ยนมาใช้มือถือ Samsung หรือมือถืออื่นๆที่ใช้ระบบปฏิบัตืการแอนดรอยร์

รูปและข้อมูลจาก

https://www.cnet.com/how-to/use-googles-new-switch-tool-to-go-from-ios-to-android/

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *