Facebook เปิดบริการ live แบบ 360 องศา

ซึ่งน่าจะเหมาะกับการถ่าย Event ต่างๆครับ
วิดีโอ 360 สร้างขึ้นจากระบบกล้องที่บันทึกฉากได้ 360 องศาพร้อมกัน ผู้ชมสามารถเลื่อนเข้าออกและหมุนมุมมองวิดีโอได้แบบ 360 องศาเพื่อดูจากต่างมุม
ไทม์ไลน์
เมื่อบันทึกวิดีโอด้วยกล้องระบบสเฟียร์หรือระบบ 360 ที่เพิ่มข้อมูลเมตะ 360 ลงในไฟล์วิดีโอ คุณจะสามารถอัพโหลดวิดีโอ 360 ไปยังไทม์ไลน์่ส่วนตัวได้เหมือนกับเวลาอัพโหลดวิดีโออื่นๆ 
หากวิดีโอบันทึกด้วยระบบกล้องที่ไม่เพิ่มข้อมูลเมตะ 360 ไปยังไฟล์วิดีโอ ให้เพิ่มข้อมูลเมตะ 360 ไปยังไฟล์วิดีโอ จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนเดิมเหมือนที่เคยทำในการอัพโหลดวิดีโออื่นๆ ไปยังไทม์ไลน์ของคุณ
เพจ
เมื่อบันทึกวิดีโอด้วยกล้องระบบสเฟียร์หรือระบบ 360 ที่เพิ่มข้อมูลเมตะ 360 ลงในไฟล์วิดีโอ คุณจะสามารถอัพโหลดวิดีโอ 360 ได้เหมือนเวลาอัพโหลดวิดีโอแบบอื่นๆ ไปยังเพจ
เมื่อบันทึกวิดีโอด้วยระบบกล้องที่ไม่เพิ่มข้อมูลเมตะ 360 ลงในไฟล์วิดีโอหรือหากต้องการตั้งค่าแนววิดีโอตั้งต้นและมุมรับภาพ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ปฏิบัติตามขั้นตอนเดิมเหมือนที่คุณเคยทำเมื่ออัพโหลดวิดีโอไปยังเพจ
  2. ก่อนเผยแพร่วิดีโอ ให้คลิกแท็บขั้นสูง
  3. จากนั้น คลิกทำเครื่องหมายในช่องที่อยู่ถัดจากวิดีโอนี้บันทึกด้วยรูปแบบ 360 เพื่อให้แท็บการควบคุม 360 ปรากฏขึ้น
  4. คลิกแท็บการควบคุม 360 เพื่อตั้งค่าแนวกล้องตั้งต้นและมุมรับภาพให้กับวิดีโอ
  5. คลิก เผยแพร่
กล้องแบบ 360 องศา
กล้องที่เพิ่มข้อมูลเมตะ 360 แบบอัตโนมัติมีดังนี้
  • RICOH THETA
  • ALLie ของ IC Real Tech
  • Giroptic 360cam
  • 360fly
โปรดทราบว่าวิดีโอ 360 นั้นจำกัดความยาวสูงสุดที่ 10 นาทีและจำกัดขนาดไฟล์สูงสุด 1.75 GB

 

รูปจาก

https://www.iphonemod.net/

ข้อมูลจาก

https://www.facebook.com/help/154271141375595/

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *